Bicara Agama

25 April, 2008

Menginsafi Tanggungjawab Sebagai Pemimpin

Filed under: MOHD RAHIMIN SIHAT — ardbsd @ 8:48 pm

DALAM hubungan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, seperkara yang perlu kita ingat ialah sebagai insan atau makhluk terbaik yang dicipta oleh Allah, kita memikul dua amanah yang penting. Pertama, amanah sebagai hamba Allah yang dituntut supaya kita mengabdikan diri kepada-Nya.

Kedua, amanah sebagai khalifah di muka bumi yang diberi peranan untuk membangunkan insan dan alam berpandu kepada syariat Allah SWT dengan harapan akan wujud keamanan dan kesejahteraan untuk dinikmati bersama.

Dalam konteks pembangunan dan memakmurkan negara, amanah untuk menguruskan dan mentadbir negara terpikul di bahu para pemimpin yang pada dasarnya mempunyai tiga peranan utama iaitu:

  • Mewujudkan suasana aman dan damai (mengelakkan rasa takut dan cemas bagi setiap penduduknya).
  • Mewujudkan kemakmuran dan keluasan rezeki dalam penghidupan (rakyat dalam keadaan sihat jasmani dan rohani).
  • Melahirkan manusia-manusia yang baik dan berakhlak mulia.

Dengan penjelasan demikian, peranan dan tanggungjawab seseorang pemimpin itu sebenarnya amat besar dan dirasakan amat berat. Oleh itu sebagai seorang pemimpin sama ada terhadap diri dan keluarga apatah lagi jika memegang kepimpinan yang lebih besar, kita beramanah dan bertanggungjawab atas kepimpinan tersebut malah meletakkan masalah kepimpinan itu pada tahap paling atas sesudah beriman kepada Allah dan Rasul.

Dalam menjayakan sesuatu rancangan yang telah dirangka, seseorang pemimpin hendaklah sentiasa meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan Allah akan memberi pertolongan dan kemudahan dalam mencapai matlamat kepimpinan yang di sebut tadi. Perlu disedari, jika tidak mendapat pertolongan daripada Allah, pasti kita akan gagal dalam melaksanakan sesuatu tugas sebagaimana madah seorang penyair sufi.

Ia berbunyi: “Kalaulah tidak ada pertolongan Allah kepada seseorang pemuda, maka faktor pertama yang merosakkan dirinya ialah usaha dan kesungguhannya sendiri”.

Sebagai seorang pemimpin yang beriman kepada Allah, hendaklah menjadikan diri Rasullullah SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik. Ini kerana Baginda SAW mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang unggul seperti berilmu dan bertakwa, amanah dan bertanggungjawab, adil dan tegas, mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu daripada kepentingan diri sendiri, hidup amat bersederhana dan tidak bermewah-mewah, mengamalkan dan menghargai pendapat serta teguran orang bawahan.

Ini menjadikan diri baginda Rasulullah SAW dikasihi oleh Allah dan para umatnya, malahan baginda juga dihormati dan disegani oleh musuh-musuhnya.

Justeru, para pemimpin hari ini perlulah menjadikan diri Rasulullah SAW sebagai idola dan model kepimpinan yang terunggul. Kebijaksanaan dan ketokohan Baginda sebagai seorang pemimpin agung melayakkan diri baginda SAW sebagai pemimpin umat yang berjaya, pemimpin rumah tangga yang penyayang, sebagai guru atau pendidik yang tidak mengenal putus asa, bahkan sebagai ketua atau panglima di medan perang yang gagah berani dan sebagainya.

Dan betapa pula kita pada hari ini sebagai pemimpin terhadap diri sendiri, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam sebuah organisasi atau pertubuhan malahan mungkin ada di antara kita yang menjadi pemimpin lebih besar lagi daripada yang di sebutkan tadi.

Adakah kita benar-benar prihatin dengan kepimpinan kita? Dan adakah kita sentiasa menginsafi bahawa kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya mengenai kepimpinan kita di dunia ini.

Amat mendukacitakan, keghairahan sekelompok pemimpin yang menawarkan diri menjadi ketua atau pemimpin dalam pertubuhan dan organisasi yang mencetuskan banyak polemik dan isu amat dikesali. Ini kerana, perebutan kuasa dan pertelagahan untuk melayakkan diri mereka memimpin sesebuah organisasi dan pertubuhan telah melenyapkan konsep syura atau perundingan yang menjadi salah satu dasar dalam ajaran Islam.

Sejarah telah membuktikan ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat telah berbincang untuk memilih pemimpin bagi menggantikan baginda, lalu para sahabat memilih Saidina Abu Bakar sebagai pemimpin berdasarkan sistem syura. Islam telah menggariskan beberapa kriteria untuk melayakkan seseorang menjadi pemimpin iaitu, hendaklah seorang yang amanah, berkemampuan, berpengalaman dan bertakwa kepada Allah.

Advertisement

Ummah Dituntut Bersatu Elak Perpecahan

Filed under: Mohd Adid Ab Rahman,Uncategorized — ardbsd @ 8:42 pm

Oleh Mohd Adid Ab Rahman

ISLAM mengajarkan setiap orang yang beriman itu bersaudara tanpa mengira warna kulit, bangsa atau negara. Seluruh umat Islam adalah sebuah keluarga besar berasaskan akidah yang satu iaitu kepercayaan kepada Allah.Firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua-dua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah. Semoga kamu mendapat rahmat.” � (Surah al-Hujurat, ayat 10)

Apabila menjadi satu keluarga, sudah tentu tidak dibenarkan sama sekali bergaduh, berpecah dan berpuak-puak. Islam tidak suka kepada suasana perpecahan dan hidup dalam percakaran sesama sendiri, apatah lagi jika sampai tahap tercetusnya pertumpahan darah.

Lantaran itulah, Allah menyuruh seluruh manusia supaya berpegang kepada pokok akidah yang benar seperti dinyatakan dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu (zaman jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu jadilah kamu kerana nikmat Allah orang yang bersaudara dan kamu sudah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-Nya kepadamu, supaya kamu mendapat petunjuk.” � (Surah Ali-Imran, ayat 103)

Menurut tafsir Al-Muhtamir, ayat itu menjadi dalil pentingnya setiap Islam berpegang teguh dengan agama Allah (Islam), dan bersungguh-sungguh menjauhi suasana buruk perpecahan kerana perpecahan umat Islam hanya akan merugikan umat Islam itu sendiri, hilang kekuatan dan tampak lemah tidak bermaya.

Akibatnya, pihak musuh yang sudah sekian lama menunggu akan memperguna peluang ini untuk bertindak menindas dan menghina umat Islam yang sudah lemah dengan pelbagai cara. Oleh itu, sebelum mimpi buruk menjadi realiti, umat Islam perlu mematuhi setiap ajaran Islam.

Allah berfirman yang bermaksud: “Patuhilah Allah dan Rasul-Nya, jangan kamu saling berselisih, hal ini menyebabkan kamu menjadi lemah dan hilang kekuatan kamu. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar.” � (Surah al-Anfal, ayat 46)

Natijahnya, persaudaraan yang kukuh terjalin antara sesama Islam, menjadikan umat Islam kuat dan bersatu padu. Masyarakat Islam yang taat serta patuh dengan perintah Allah dan Rasul pasti saja begitu indah, sejahtera, harmoni dan sentiasa memperoleh cucuran rahmat-Nya.

Demi persaudaraan Islam yang utuh bersatu, maka sikap mementing diri sendiri seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing hendaklah dielakkan. Sikap demikian sebenarnya adalah sifat orang yang ragu-ragu terhadap kekuatan Allah, sehingga mengagumi diri sendiri.

Inilah dikatakan orang yang sombong keterlaluan. Larangan Allah sangat jelas dalam al-Quran yang bermaksud: “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.” � (Surah Luqman, ayat 18)

Padahal, manusia harus menerima hakikat tidak ada seorang pun yang boleh hidup sendirian, suatu hari nanti pasti akan memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain. Kerana manusia itu sifatnya lemah sekali.

Muhammad Al-Hamid dalam bukunya Siapa Muanafiq menjelaskan: “Sesungguhnya akhlak dan budi pekerti mulia adalah kunci pembuka syurga, sedangkan sombong penyebab tertutupnya syurga dan kunci bagi neraka. Kesombongan akan dapat membuat seseorang kehilangan kasih sayang terhadap sesamanya. Jika kasih sayang itu gersang dalam hati, maka timbullah rasa kebencian yang teramat mendalam.”

Setiap orang Islam juga perlu mengelakkan diri daripada menyakiti orang Islam lain sama ada dengan perbuatan mahupun perkataan. Kebanyakan kalangan kita tidak mampu menjaga lidah, sehingga sewenang-wenangnya mengeluarkan perkataan atau ucapan berupa cacian, umpatan, fitnah dan sebagainya yang boleh mencemarkan maruah seseorang.

Allah memberi peringatan tegas dalam firman-Nya yang bermaksud: “Dan orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka memikul pembohongan dan dosa yang nyata.” � (Surah al-Ahzab, ayat 58)

Rasulullah SAW pernah memberi saranan bahawa sesama Muslim hendaklah saling sayang-menyayangi sepanjang masa, supaya persaudaraan sesama Islam dapat dilestarikan seperti maksud hadis: “Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya itu haram darah, harta dan harta dirinya.”

Kita tidak boleh memperlekeh dan menghina orang lain atau golongan lain, lantaran mungkin pihak yang diperlekeh tadi lebih baik daripada kita.

Blog di WordPress.com.